top of page

About our brand

ourbrand-min.jpg

White nations’ Europe is at death’s door.

Destroying the idea of liberalism like a sly snake poisons our nations, dissolves our ancient traditional community, the family, which could ensure our survival.

When sons and daughters of Europe grow up they no longer dedicate their lives to bring up children, but following untrue ideas, becoming puppets of the new world order.

Millions of spongers of liberal democracy use our nations’ moral deprivation and guided governments’ treason for the benefit of themselves.

Our brand is made for warriors of national resistance, sons of Europe, who do not deny our heroes and leaders of the World Wars. 

Those who are able to overcome and rise above their conflicts and believe in an undivided Europe against the mutual enemy.

Who want to live, work and start their own families in their native countries, in a society, which can go by challenges of the XXI. century on the basic of national socialism, fighting for our race’s future.

A fehér nemzetek Európája haldoklik.

A liberalizmus pusztító eszméje, alattomos kígyóként mérgezi népeinket, bomlasztja a fennmaradásunkat biztosító tradicionális ősi közösséget, a családot. Európa fiai és lányai, felnőttként már nem gyermekeik felnevelésének szentelik életüket, hanem egy hamis ideát követve, az új világrend bábfigurái. Nemzeteink erkölcsi lezüllését, irányított kormányaink árulását, a liberális demokrácián élősködők milliói használják ki a maguk javára.

Márkánk, a nemzeti ellenállás harcosainak készül, Európa fiainak, akik nem tagadják meg a világháborús vezetőinket és hőseinket. Akik az ellentéteken felülemelkedve, hisznek az európai összefogásban, a közös ellenséggel szemben. Akik szülőföldjükön akarnak élni, dolgozni, családot alapítani, egy olyan társadalomban, amely a XXI. század kihívásaihoz igazodva, nemzetiszocialista alapokon, fajunk jövőjéért küzd. 

bottom of page